يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩
آیین نامه های آموزشی
انصراف از تحصیل
 

ماده 37 آیین نامه آموزشی: در صورت انصراف طلبه از تحصیل، مدیر مدرسه باید مراتب را همراه با درخواست مکتوب طلبه پس از تأیید مدیریت استان مطابق ضوابط آیین نامه انضباطی به اطلاع ستاد برساند.

تبصره 1: کسانی که بیش از یک ماه ترک تحصیل نمایند، مدیر مدرسه پس از بررسی، مراتب را به صورت کتبی به کمیسیون آموزش مدیریت استان جهت تکلیف ارجاع نماید.

تبصره 2:پذیرش مجدد طلبه ای که اعلام انصراف کرده است، منوط به داشتن شرایط پذیرش در حوزه، بر طبق ضوابط و تشخیص کمیسون خاص خواهد بود.

طلاب محترمی که قصد انصراف دارند، فرم های زیر را پس از دریافت تکمیل نموده و به معاونت آموزش حوزه علمیه البرز تحویل فرمایند.

 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9377 | کل بازدید : 8259109 
اخبار